Прехвърляне от стари видео носители на DVD

Ще прехвърлим вашите стари VHS видео касети, MiniDV касети на DVD.
Може да съберем материалът на няколко малки ДВД диска и да го прехвърлим на голям диск.
Прехвърляме също така и стара 8мм кинолента на ДВД.
  •  ДЕМО, примерен презапис
  •  Цената е за 1 брой касета или ролка с лента. Времената от отделни касети не се сумират. 
  • Срока за изработка е 24 часа.